Rezultati

Na ovoj stranici možete u .xsls i .csv formatu preuzeti sve ispunjene upitnike u kojima je adresa s kojom ste ulogirani navedena kao osobna ili adresa osobe kojoj rezutate upitnika treba proslijediti.

No, rezultate ćete moći vidjeti samo ako ste ulogirani.