Impressum

Koncept, dizajn i tehnička realizacija: Nora Krstulović

Autorice tekstova, upitnika i projektne ideje: Ines Škuflić Horvat, Katarina Šulc, Maja Sviben, Nina Horvat, Nora Krstulović

Ilustracije su nastale temljem: vectors by pch.vector

U testiranju upitnika pomogli su nam profesorica Maša Rimac Jurinović i njezini studenti kolegija Scenska kultura, 4. godine Učiteljskoga studija na Učiteljskom fakultetu, Odsjek u Petrinji

Rea Grgurač , Ivana Kunić, Jelena Dražetić, Jelena Klišanin, Kristina Pavleković, Iva Pavlić, Tea Precca, Bruno Vučković, Lucija Mikulec, Helena Rupe, Sara Sofijanovi, Karla Marki, Karla Lovrić, Viktorija Humbolt, Erin Radošević, Marijana Bukvić, Lorena Pejnović, Mia Munko, Magdalena Matijašević, Lucija Čumpek, Karla Dobričić, Doris-Bruna Kukić, Laura Crnković, Marija Ramljak, Ivana Benko

Projekt je financiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.