Dramaturg/inja

U kazališnoj je tradiciji dramaturg/inja osoba koja osmišljava repertoar nekog kazališta, piše programske knjižice i prilagođuje raznovrsne književne oblike za scensko izvođenje. Iako i danas dramaturzi/dramaturginje obavljaju sve navedene poslove, često ih možete sresti i u funkciji dramaturga/dramaturginje određene predstave, gdje kao najbliži suradnici redatelja/redateljica savjetima, pitanjima i intervencijama sudjeluju u stvaranju predstave. Dramaturzi/dramaturginje brinu da osmišljeni scenski svjetovi budu dosljedni unutar sebe i čitljivi publici, pritom ostajući u skladu s autorskom i redateljskom idejom.