Premijera / praizvedba

Premijera je prva javna izvedba nekog umjetničkog djela – kazališne predstave, glazbenog, filmskog ili televizijskog djela. Naziv dolazi od francuske riječi première koja znači “prvi”. Praizvedba je prva izvedba nekog umjetničkog djela ikad. Praizvedba je uvijek ujedno i premijera, ali premijera ne mora biti uvijek praizvedba – mnogi su se dramski tekstovi postavljali stotine puta u kazalištima diljem svijeta. Eshilova trilogija “Orestija” praizvedena je 458. godine pr. Kr. – zamislite koliko je tek ona imala premijera!