Koreograf/kinja

Osoba zadužena za sve oblike kretanja i pokreta na pozornici. Osmišljava  koreografiju ili scenski pokret te radi na njemu s izvođačima. Predstave mogu imati više ili manje koreografskih elemenata, ovisno o vrsti predstave (plesna, drama, mjuzikl, balet…).